ЗАКРИВА се от 01.03.2014 година сметка 7301 „Единна сметка” на ТД на НАП Бургас офис Бургас

трудом-и-заработной-платы

РАЗКРИТИ  нови  сметки  от 01.03.2014 год.  на ТД на НАП Бургас офис Бургас

в ТБ Райфайзенбанк ЕАД Бургас, BIC код RZBBBGSF

 

IBAN  сметка

Код за вид плащане

Вид приход

   
BG54RZBB91558120019159

11 00 00

Приходи на централния бюджет
BG12RZBB91558520019106

55 11 11

Приходи за социалноосигурителните фондове към НОИ- ДОО,Уч.ПФ и ФГВРС
BG37RZBB91558620019157

56 11 11

Приходи за НЗОК

 

 

ДЕЙСТВАЩИ и след 01.03.2014 год. сметки на ТД на НАП офис Бургас,  разкрити в ТБ Райфайзебанк ЕАД Бургас, BIC код RZBBBGSF

 

IBAN  сметка

Код за вид плащане

Вид приход

   
BG79RZBB91558820019112

58 11 11

Приходи  ДЗПО
BG20RZBB91553320019100 Принудително събиране