Счетоводни услуги

Като собственик на бизнес в град Бургас, имате много по-важни неща от това да се справяте сами със счетоводни си книги. Ранг Одит ЕООД знае отлично това. Ние сме тук и ще ви помогнем. Нека се погрижим за вашето счетоводство и данъчни услуги, вместо вас. Правим го повече от 20 години за бизнеса на нашия красив морски град.

Може би се питате: „С какво сте по-добри от другите счетоводни фирми в Бургас?

Ето 4 основни правила, който винаги сме спазвали през годините:

 1. Изготвяме индивидуално данъчно планиране и счетоводна стратегия, според вашите нужди;
 2. Можете да бъдете сигурни, че Ранг Одит ЕООД е в крак с настоящите нови разработки в данъчните, счетоводни и финансови закони на Република България;
 3. Предлагаме практически, активни и иновативни решения за данъчно планиране, които поставят вашия бизнес и лични нужди на първо място;
 4. Нашата фирма предлага на своите индивидуални и бизнес клиенти, опит и знания, които те заслужават целогодишно.

Ползите за вас?

 1. Вие ще се съсредоточите основно върху бизнеса си;
 2. Ще се фокусирате изцяло в управлението на фирмата си;
 3. Това ще доведе до повече приходи, респективно печалба.

Всеки месец, на тримесечие или годишно, Ранг Одит ЕООД е тук, за да извърши за вас следните счетоводни услуги:

 • Организиране на индивидуален сметкоплан
 • Изготвяне на счетоводна политика
 • Текуща обработка на приходни, разходни и банкови документи, обработка на първични счетоводни документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и другите действащи нормативни актове
 • Регистриране на операции, свързани с дълготрайни и краткотрайни активи
 • Изготвяне на амортизационни планове на дълготрайните активи, системно начисляване на амортизации, извършване на преоценка на активите, пасивите и разчетите
  Съставяне на първични и вторични счетоводни документи
 • Изготвяне и водене на счетоводни регистри
 • Подготовка за регистрация по ДДС
 • Изготвяне и представяне на ДДС дневници и декларации
 • Изготвяне и електронно подаване на месечните справки-декларации по ЗДДС
 • Подаване на информация, свързана със системата Интрастат
 • Подсигуряване   ръководството на дружеството с необходимите данни, с цел планиране
 • Изготвяне и представяне на информация за НАП, НОИ, НСИ,
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети. Електронно попълване и подаване на отчетите в НСИ
 •  Изготвяне на справки и междинни отчети по желание на клиента

Ранг Одит ЕООД може да оптимизира и данъците, които вашето дружество следва да заплати за своите активи, персонал и финансови разчети. С доброто познаване и прилагане на данъчните закони, ние ще ви съдействаме да се справите по-лесно в следните области на данъчното облагане:

 • Данък Добавена стойност (ДДС)
 • Корпоративен данък (по ЗКПО)
 • Данък печалба
 • Данък дарения (за дружества с нестопанска цел, фондации, сдружения и др.)
 • Данък при източника
 • Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) и др.

Това са част от счетоводните услуги, който предлагаме за бизнеса на град Бургас.

Не намерихте това, което търсите?

Имате въпрос/и?

Ние сме винаги на разположение за нашите настоящи и бъдещи клиенти.

Може да се свържете с нас на страницата ни за контакти.

И помнете: „ Зад всеки един успешен бизнес, стой поне един добър счетоводител!

С уважение,

Екипът на счетоводна къща Ранг Одит ЕООД Бургас.