Услуги

Услугите на Ранг Одит ЕООД пестят Вашето време и средства. Даваме Ви възможност за постоянна комуникация и консултации за Вашия бизнес по интернет.

Одит на фирми

Специализирани сме в осъществяването на цялостен счетоводен и финансов мениджмънт.

Предлагаме услуги в областта на:

 • счетоводство и финанси
 • бизнес консултиране
 • данъчно-правно консултиране
 • вътрешен и независим одит

При стриктно спазване на Българското законодателство и защита интересите на нашите клиенти.

Вижте всички услуги, свързани с Одит на фирми тук.

хорошими-бухгалтерам

Счетоводни услуги

 • Организиране на индивидуален сметкоплан
 • Изготвяне на счетоводна политика и водене на счетоводни регистри
 • Подготовка за регистрация по ДДС
 • Изготвяне и представяне на ДДС дневници и декларации
 • Изготвяне и електронно подаване на месечните справки-декларации по ЗДДС
 • Подаване на информация, свързана със системата Интрастат
  и други

Вижте всички Счетоводни услуги тук.

трудом-и-заработной-платы

Труд и Работна заплата

 • Изготвяне на документи във връзка с трудови договори
 • Регистриране на сключени, променени ли прекратени трудови договори в НАП по електронен път.
 • Изготвяне на трудови и граждански договори, на договори за управление и контрол

 

Вижте всички услуги по Труд и работна заплата тук.